تعرفه تبلیغات کسب و کار

تعرفه تبلیغات در بانک اطلاهات کسب و کار شهرستان بناب و حومه سایت تاپ تز
تعرفه تبلیغات به نوع ثبت تبلیغات بستگی دارد

تعرفه تبلیغات

1- تعرفه ی مربوط به درج بنر در صفحه نخست به اندازه ۲۵۰ در۲۵۰ پیکسل

 • یک ماهه
 • 400000 ریال
 • شش ماهه
 • 1500000 ریال
 • یکساله
 • 2500000 ریال

2- تعرفه ی مربوط به درج آکهی در صفحه نخست گروه مشاغل در اول صفحه با تصویر بزگ

 • یک ماهه
 • 300000 ریال
 • شش ماهه
 • 1300000 ریال
 • یکساله
 • 2000000 ریال

3- تعرفه ی مربوط صفحه اختصاصی

 • انتخاب دموهای پیش فرض
 • 500000 ریال
 • طراحی سفارشی
 • 800000 ریال
 • طراحی سفارشی و پنل کاربری جهت درج اطلاع روزانه
 • 2000000 ریال